A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ NGUỒN TRƯỜNG MN VÂN HÒA B

    Thực hiện theo công văn số 377-CV/BTCHU VV thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm  kỳ hiện tại, xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ kế tiếp.

Chi uỷ, Ban giám hiệu trường Mầm non Vân Hòa B đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026, giới thiệu quy hoạch nguồn giai đoạn 2026-2031 nhằm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

 Ngày 22 tháng 04 năm 2022 nhà trường đã tiến hành hội nghị "Công tác quy hoạch cán bộ". Tham dự Hội Nghị gồm có: 100% các đồng chí CB, GV, NV nhà trường. Chỉ đạo hội nghị đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường. Cùng 27 đ/c giáo viên nhân viên trong nhà trường.
       Thông qua Hội Nghị đ/c Nguyễn Thị Hồng BTCB - HT nhà trường đã triển khai các công văn, văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch.
       Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã rà soát, giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

 Hội nghị diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp!

                                                         MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ           

                                                Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng tham gia bỏ phiếu 
                                                      Đ/c Bùi Thị Thu Hằng PHT tham gia bỏ phiếu 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hường
Nguồn:Tự viết bài Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết